SENDA logo

Portfólio

Virtualizácia a server manažment

Servery a dátové úložiská sú srdcom každého IT riešenia. Poskytovať spoľahlivosť, výkon a bezpečnosť sa dá dosiahnuť len kvalitným návrhom celého riešenia, výberom správneho HW a SW, jeho vhodnou implementáciou a prevádzkovaním.

Virtualizácia

Virtualizácia patrí medzi jeden z trendov v oblasti IT. Dôvodom populárnosti sú jej nesporné výhody pri prevádzkovaní a správe informačných systémov. Virtualizácia je prevádzkovanie viacerých oddelených a nezávislých virtuálnych počítačov na jednom zdieľanom fyzickom hardvéri. Z uvedeného vyplývajú nasledovné výhody:

 • jednoduchšia správa a údržba infraštruktúry
 • optimálne využitie HW
 • zníženie nákladov na investície a prevádzku IT
 • jednoduchšia migrácia SW na nový HW
 • lepšia škálovateľnosť prostredia podľa aktuálnej potreby
 • vysoká dostupnosť systémov
 • jednoduchšie zálohovanie a monitoring


Pri virtualizácií serverov Vám poskytneme nasledovné služby:

 • Audit existujúceho HW prostredia, návrh virtualizačnej infraštruktúry
 • Dodávka HW a SW podľa návrhu
 • Inštalácia a implementácia HW a SW
 • Migrácia existujúcich serverov a služieb do virtuálneho prostredia
 • Nastavenie virtuálneho prostredia a služieb vysokej dostupnosti
 • Implementácia zálohovania virtuálneho prpstredia
 • Manažment virtuálneho prostredia

Server manažment

Ponúkame služby server manažmentu na úrovni správy fyzických serverov ako aj virtuálnych prípadne dedikovaných serverov. Služby server manažmentu zahŕňajú kompletnú správu serveru ako z pohľadu serverového OS tak aj serverových služieb a aplikácií.

 • inštalácia serverového operačného systému (windows server)
 • inštalácia služieb a rolí servera
 • inštalácia serverových aplikácií
 • aktualizácie serverového SW
 • nastavenie a správa serverového SW
 • správa služieb a rolí (AD, DNS, DHCP, AD CS, NPAS, IIS, ...)
 • Správa používateľov, skupín, politík, ...
 • Nastavenie zabezpečenia (práva, firewall,...) a antivírusovej ochrany serverov

© 2014 SENDA s.r.o.