SENDA logo

Portfólio

Manažment LAN a WAN sietí

Počítačové siete sú neoddeliteľnou súčasťou informačných systémov. Tvoria spojnicu medzi jednotlivými prvkami a umožňujú im navzájom komunikovať. Kvalita, rýchlosť a bezpečnosť tejto komunikácie je kritická pre všetky procesy a aplikácie IT. Komplexnosť našich riešení zaručuje následnú stabilitu a kompatibilitu celého riešenia a možnosť ďalšieho jednoduchého a efektívneho rozširovania vybudovanej siete.

Manažment sietí

 • správa LAN a WAN sietí
 • správa bezdrôtových sietí
 • dohľad nad prevádzkou a vyťažením siete
 • monitoring aktívnych prvkov siete
 • kontrola stavu aktívnych prvkov
 • profylaxia prvkov siete
 • kontrola a inštalácia aktualizácií firmvérov
 • zabezpečenie sietí

Návrh sietí

 • analýza potrieb a podmienok na realizáciu siete
 • návrh topológie siete
 • návrh prvkov siete
 • návrh osadenia aktívnych prvkov a ich vzájomného prepojenia v racku

Realizácia pasívnej časti siete

 • dodávka pasívnych prvkov siete (kabeláž, zásuvky, lišty, patch panely, racky, ...)
 • drobné búracie a murárske práce
 • inštalácia pasívnych prvkov
 • meranie siete

Realizácia aktívnej časti siete

 • dodávka aktívnych prvkov siete (switche, prevodníky, routre, firewall, ...)
 • inštalácia aktívnych prvkov a ich zapojenie
 • nastavenie podľa špecifikovaných požiadaviek
 • zabezpečenie siete a riešenie bezpečnosti
 • prepojenie jednotlivých sietí

© 2014 SENDA s.r.o.