SENDA logo

Portfólio

Desktop manažment

Klientske stanice používateľov a pefiférie sú ďalšou zo súčastí informačnej infraštruktúry. Nakoľko sú vstupným bodom do informačných systémov, ich funkčnosť a bezpečnosť môže byť kritická. Portfólio "Desktop manažment" poskytuje nasledovné služby.

  • analýza potrieb, konzultácie a návrh staníc a periférnych zariadení
  • inštalácia operačných systémov a aplikácií
  • bezpečnosť a antivírusová ochrana staníc
  • aktualizácie operačných systémov a aplikácií
  • softvérová a hardvérová profylaktika
  • servis
  • audit softvéru a licencií
  • inštalácia a konfigurácia periférnych zariadení

© 2014 SENDA s.r.o.