SENDA logo

O spoločnosti

SENDA s.r.o. je mladá, ambiciózna spoločnosť so skúsenými pracovníkmi s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti IT. Ponúkame vysokú odbornosť, kreativitu, ústretovosť, spoľahlivosť a zodpovednosť. Stratégiou SENDA s.r.o. je komplexne realizovať plne funkčné informačné systémy kompatibilné so štandardami EÚ a v súlade s moderným procesným riadením firiem a tak vytvárať užívateľsky atraktívne riešenia.

Špecializujeme sa predovšetkým na inštitúcie miestnej samosprávy, malé a stredné firmy od 3 do 150 používateľov.

Stabilný, flexibilný a bezpečný informačný systém je základným predpokladom fungovania Vašej spoločnosti. Takýto systém umožňuje komfortnú prácu pouužívateľov, zvyšuje ich produktivitu a napomáha Vášmu rozvoju. Moderné informačno-komunikačné technológie pridávajú Vašej firemnej logistike a komunikácii šiesty zmysel.

SENDA s.r.o. ponúka realizáciu inteligentných infraštruktúrnych riešení, komplexnú starostlivosť v oblasti IT, definovanie stratégie a outsourcing. Udržiavame vysokú odbornú úroveň našich ľudí, ktorí majú skúsenosti a široký nadhľad v oblasti informačných technológií. Pružne reagujeme na zmeny na trhu, technické novinky a zákaznícky dopyt.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi také riešenie, ktoré uľahčí, zrýchli, sprehľadní a zefektívni činnosti spoločnosti podporované informačnými a komunikačnými technológiami. Stabilitou a spoľahlivosťou informačných systémov zabezpečujeme ochranu podnikateľských rizík, ochranu majetku a ostatných aktivít spoločnosti. Táto politika sa dotýka všetkých procesov našej firmy.

© 2014 SENDA s.r.o.